Sørger ej for dem, der sove
 

1.Sørger ei for dem, der sove
Med Guds Fred i Gravens Skiød!
De paany skal Herren love,
Takke høit for Hvile sød,
Ja for Seier over Døden,
Ungdoms-Liv i Morgen-Røden,
Gildes-Færd ad Konge-Vei
Til den Sal, som synker ei!

2.Selv Han os har aabenbaret,
Til de ømme Hjerters Trøst,
At naar Han i Sky forklaret

Skrider frem med Torden-Røst,
Først Han, som Basunen gjalder,
Gravens Folk til Lyset kalder,

Vinker saa fra Mark og By

Alle Sine op i Sky!

 

3.Ghristne! hvilken Morgen-Røde,
 
Mange mørke Timer værd,
Naar vi, Levende og Døde,
Mødes med vor Herre kiær,
Skal i Himlens Glands og Ære

Evig hos vor Frelser være,
 
Love Gud med Engle-Røst!

Husker, det er Herrens Trøst!

N. F. S. Grundtvig:
"Sang-Værk", 1837. No. 401.

 
Det omtalte sangværk slutter med "  Reis op dit Hoved al Christenhed" og denne salme. "den afsluttende tveklang af pompøst og intimt" (Elbek) Den er skrevet og passer nøje til Paulus første brev til Thess.4.13-18. til 25. søndag efter trinitatis: Brødre, vil vi ikke -
 
Salmen blev sunget ved Grundtvigs jordefærd i Vor Frelsers Kirke til slut, da unge præster bar hans kiste ud.
 
 
Oversigt