Jeg venter dig, Herre
 
 

Jeg venter Dig, Herre Christ, til Dom
Stort Øieblik! jeg seer mig om;
Hastelig kommer Du over mig brat, Maaskee i denne Time, Dag eller Nat. Min Hjertes Lampe for Dig er antændt, I Tro, Haab og Kjærlighed vendt Til Dig, min Broder og Frelser sød, Som mig haver friet fra den evige Død. Kom Jesu, kom snart, kom mild, kom blid,
Og gjør os Alle salige til
evig Tid!

I Dansk Kirketidende år 1860 var et afsnit med gamle rim og bønner, indsamlet af især præster, der havde mødt dem på gamle folks læber, som det berettes. Her vist et rim fra afsnittet, som en gammel kone på 88 i Nimtofte på Djursland remsede op for sognets præst, pastor H.J. Leth. Hun havde kendt verset siden sin barndom.

 
Rim og bønner, vers, har eksisteret i mange år, helt fra katolsk tid. Fra slægt til slægt i folkemunde. Der er blevet rettet, slidt på dem. "Jeg venter Dig" .Da Anders Sørensen Vedel i Ribe lå på sit dødsleje, 1616, citerede han, lat.: Etiam veni Domine Jesu! Quæ ita reddiderat: "Kom Herre! Kom snart, kom mild og blid, og gjør os salig til evig Tid"
 
 
Verset, citatet blev til en lille salme og brugtes ved trøst og ofte benyttet som begravelsessalme mange steder.
 

1. Jeg venter Dig, Herre Jesu! til Dom,
Hvert Øieblik jeg seer mig om;

2. Hastigt Du komme kan og brat
Ved hver en Time, ved Dag eller Nat.

3. Lad brænde min Hjertes Lampe bered'
I Tro, i Haab og i Kjærlighed.

4. Jeg sover eller vaager, saa være Du min,
Jeg lever eller døer, saa være jeg din,

5. Og naar Du kommer, kom mild og blid
Og gjør mig salig til evig Tid.«

Den hørte til en Kaj Munks yndlingssalmer. Han citerede den ofte i sine prædikener.
Og han benyttede den næsten hver søndag, ikke mindst det sidste år, en forberedelse på, hvad der ventede ham.

Den lød ved hans begravelse, og senere lod menigheden salmen indhugge på en marmortavle, der sidder i kirkens tværskib. 

 

 
 
oversigt