Herover Meissen domkirke højt beliggende over porcelæns-byen og floden Elben -
    
Tredje års salmer:
    
Adventstid Gør døren høj, gør

porten vid

84

Den tid så kort Luk øjne op, 

o kristenhed

270
Nærmere julen Rejs op dit hoved

al kristenhed

274
Hjerte løft din glædes

vinger

114
Her kommer Jesus, dine små

velkommen

123
Anden juledag Søde Jesus, Jule-fyrste 

Stefanus

128
Nytåret Vær velkommen

Herrens år

712
Hellig tre konger Hvor stor er dog

den glæde

139
Liv og gode kår, Op alle, som på

jorden bor

30

Lyksalig det folk, som har

øre for klang

376

Seksagesima Dig rumme ei Himle, om

Høielofts Sale

324
Fastelavn Et trofast hjerte

Herre min

679
Velan jeg vover Den vej du gik i 

kors og trang

603
 
 
Februar Stol du kun på ditfadervor586
Væk de dorske Talsmand som påjorderige294
Midfaste Nu rinder solen op afØsterlide743
Maria hun var en   -jomfru ren72
Palmesøndag Fryd dig, duKristi brud82
Påskeblomst Bondeblomst fralandsbyhave228
Med salte ØyneTaare:  O Gud, du veedst ogkiender598
O Jesus, troens dyreskat576
Aftensukket, nattegråden, sjælevåndensrådvildhed654
O Gud min synd du sænke nedhvor havet dybt500
Alle mine kilder skal være hos dig ??dåben441
Pinsedagen Var I ikke Galilæertungebånd286
 
 
TrinitatisHerre Jesus vi her - godt at tænke -417
Om surdejenO kæreste sjæl, opat våge226
Jesu Kristdu gav miglivet474
Til vor lillegerning ud, gik vi

små fuldglade

772
Salmehistorisk,Den signede dag medfryd vi ser402
Midt iblandtos erGuds rige320
Ildtunger røde,Min mund og mit hjerte, sang omevighedslivet396
Kom sandheds ånd og led os så på klarheds veje300
Herren han harbesøgt sit folk, natten hun blev

til morgen

349
Om allemine lemmer, egentlig enlivsbeskrivelse

8

Op til vort husvi gå, og dristig

banke på

443
Rind nu opi Jesu navndu livsalig739
 
 
Den mørke natforgangen er, og dagen

oprinder så vide

736
Drag ind addine porte, du sjælens

dyre pant

295
Op al den ting som Gud har gjort, hans

herlighed at prise

15

Guds - husetsdør er i vor

dåb

444
Hvor Gud mig fører,går jeg glad -

vil jeg gå

23
En hyrde glemmer fåret ej

på den vilde vej

593
Sørger ei for dem

som sove

684
Dybt hælder året,lad solen korte af

sin vej

732
Jeg venter dig Herre Christ

til dom

269
Herre GudDit dyre navn og ære

over verden

7
Den storeMester kommer,

fuldkærlig

612
 
 
index